Türkiye Sanayi 4.0’ın Neresinde?

Günümüzde gelişen dijital teknolojilerle birlikte, akıllı robotların, 3-D baskıların, büyük verilerin, bulutların, siber güvenliğin söz konusu olduğu sanayi 4.0 devrimi ortaya çıkmıştır. Bu devrimle birlikte değer zincirini oluşturan parçalar birbirleriyle entegre biçimde ortaya çıkmaktadır.

Endüstri 4.0 İle Ne Amaçlanır?

Endüstri 4.0 ile ileri teknoloji kullanımı rekabet avantajına dönüşüyor. Böylelikle hızlı süreç içerisinde olan inovasyonla ürünler pazara çok daha hızlı çıkabiliyor. Değişen tüketim kültüründe bireysellik daha çok önem kazandığı için üretim bantlarında kişiselleşleştirilmiş ürünlerin hızla çıkartılmasın sağlanıyor.

Endüstri 4.0 ile gelen dijital dönüşümle fabrikalarda verimlilikler artacak çünkü hem maliyetler düşecek hem de insan faktörüne bağlı hatalar minimize edilerek, çok daha verimli, hatasız ve hızlı bir üretim söz konusu olacaktır.

Türkiye Endüstri 4.0’ın Neresinde?

Türkiye değişime açık bir sektör olduğu için endüstri 4.0 otomotiv sektöründe faaliyet göstermeye başlamış olup, ürünlerin pazarlara çıkış süreçlerinde büyük oranda hızlandırmalar söz konusu oluyor.

Türkiye ‘de Endüstri 4.0 baz alınarak yapılan çalışmalarda bir takım hedeflerin belirlenmesi gerekiyor. Kalitenin, verimliliğin ve dijitalliğin artması amacıyla endüstriyel üretim alanında daha çok profesyonelleşmek, daha verimli ve esnek üretim gerçekleştirmek gerekir. Aynı zamanda iş süreçlerinde nesnelerin internetinin kullanımı doğru yönetilmelidir. Ve gelecek yıllarda belirlenen hedeflere daha hızlı ulaşabilmek için bilişim eğitimine daha çok önem verip programcılar ve yazılımcılar yetiştirilmelidir. Böylelikle Türkiye uluslararası sahalarda rekabet etme oranlarını artırabileceklerdir. Endüstri 4.0 yaklaşımında Türkiye, ürünlerin ve hizmetlerin katma değerleri yüksek, üretim ekonomilerinde daha yüksek rekabet gücü, sürdürülebilirlik sağlanan bir konumdadır.

Endüstri 4.0 ile yenilikleri takip edebilmek ve hedeflere ulaşabilmek için ‘Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu’ ile Türkiye ekonomisi gittikçe güçlenerek Endüstri 4.0 sürecine iyi bir şekilde hazırlamak amaçlanır. Bu platform sayesinde Türkiye’de dijital dönüşümde hız artacak ve teknolojilerin geliştirilmesinde öncü rol alınacak.