Söz Alışverişine Kimler Gider

Söz Alışverişine Kimler Gider

Söz nişan ve evlilikten önce yapılan ilk merasim olup mutlu birlikteliğin ilk resmi adımıdır. İki aile arasında söz tarihi kararlaştırıldıktan sonra söz alışverişi başlar. Söz alışverişinin amacı hem kız hem de erkek tarafının, yaşanılan bölgenin ve yörenin gelenek, görenek, örf ve adetlerine göre geline, damada ve birbirlerine ufak hediyeler almaları için birlikte alışverişe çıkmaktır. Bu başlangıç aşamasında her iki tarafında hevesli olduğu düşünülerek buna göre bir alışveriş planlaması yapılmalıdır.

 Söz alışverişine kimler gider

Söz alışverişinde her iki taraftan da kimsenin gönlü kalmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu özel gün hem kız hem de Söz Alışverişine Kimler Gidererkek için çok büyük bir anlam ifade ettiğinden kimsenin üzülmeyeceği şekilde aile büyüklerinden yardım alınmalıdır. Söz alışverişine kimler gider konusu iki tarafta da düşünülmeli ona göre söz alışverişine çıkılmalıdır. Bazı yörelerde gelenek ve göreneklere uygun olarak aile büyükleri söz alışverişini hallederken bazı yörelerde ise kızın annesi ve ablası aynı şekilde erkeğinde anne ve ablası söz alışverişine gitmektedir.

Bazı bölgelerde ise her iki taraftan da 1. derece yakınların yanı sıra büyükanne, hala, teyze, yenge gibi aile büyükleri de söz alışverişine eşlik etmektedir. Genel olarak bakıldığında aile büyüklerinden olan erkekler bu alışverişe pek katılmasa da bazı yerlerde se babaların katılmadığı bir söz alışverişi ayıp olarak karşılanmaktadır. Şayet kızın ya da erkeğin babası hayatta değil ise erkek kardeş, abi, amca ve dede gibi aile büyüklerinden destek alınmaktadır. Söz alışverişi iki aile arasındaki ilişkilerin samimiyet kazanmaya başladığı ve iki ailenin birbirlerini tanıma süreçleri olması itibari ile her iki taraftan da eşit sayıda kişiyle alışveriş yapılması uygun olur. Çünkü bu dönemde ilişkiler henüz oturmadığından, iki tarafında birbirini yanlış anlama ihtimali oldukça çoktur. Bundan dolayı söz alışverişe çıkmadan önce detaylı düşünülmeli ve planlama yapılmalıdır.