Mal Ayrılığı (Evlilik) Sözleşmesi Nedir? Nasıl Yapılmalıdır?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzda mal paylaşımı ile ilgili kurallar mevcuttur. Bu düzenlemeler gereği 2002 tarihinden sonra yapılan evliliklerde yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir ve eşler evlilikten önce herhangi bir mal rejimi seçimi yapmamışlarsa edinilmiş mal rejimine tabidir. Edinilmiş mal rejiminde ise evlilik öncesi edinilen mallar eşlerin kendi kişisel malı sayılarak mal paylaşımına katılmamakta ancak evlilik tarihinden itibaren eşlerin edindikleri mallar eşlerin ortak malı sayılmaktadır. Edinilmiş mal rejiminde eşler evlilik birliği sonlandığı takdirde evlilik süresince edindikleri ortak malları üzerinde yarı yarıya bir hakka sahip olmaktadır. Mal ayrılığı sözleşmesi ise bu paylaşım istenmediği takdirde gündeme gelmektedir. Eğer boşanma, ölüm ve benzeri hallerde eşlerden biri diğerinin kendi malları üzerinde hak talep etmesini istemiyorsa bu durumda eşlerin mal ayrılığı rejimi seçmek konusunda anlaşması ve bu doğrultuda geçerli mal rejimi olan edinilmiş mal rejimini geçersiz kılıp mal ayrılığı sözleşmesi yapmaları gerekir.

Mal ayrılığı geçerliliği:

Türk Medeni Kanunu gereğince, mal ayrılığında eşlerden her biri yasal sınırlar çerçevesinde kendi mal varlığı üzerindeki yönetmek, yararlanmak ve tasarruf etmek yani satmak haklarını korumaktadır. Mal ayrılığı sözleşmesi aile hukuku alanında uzman bir avukata hazırlatıldıktan sonra eşlerin imzalaması ve eşlerin onayından sonra noterde de onaylanması halinde geçerlilik kazanır.

Mal ayrılığı sözleşmesi nasıl yapılmalıdır?

Eşlerin fikir sahibi olması açısından sitelerde birçok mal ayrılığı sözleşme örneği mevcuttur. Ancak eşlerin bu sözleşmeyi bir avukata hazırlatması, ileride haklarını talep ettikleri ve anlaştıkları doğrultuda korumaları için en doğru tercih olacaktır.

Sözleşme nasıl hazırlanmalıdır?

Mal ayrılığı sözleşme örneği konusunda internet sitelerinde birbirine benzer pek çok örnek mevcuttur. Ancak bu örneklerden birini baz alarak sözleşmeyi kendiniz hazırlamaya kalkarsanız ve eğer avukatlık mesleği icra etmiyorsanız, hazırlayıp imzalayıp noterde onay işlemi yaptırsanız bile sözleşmede gözden kaçıracağınız ayrıntılar söz konusu olabilir. Bu nedenle herhangi bir anlaşmazlık yahut miras ve benzeri durumlar yaşadığınızda mal ayrılığı konusu gündeme geleceğinden kendi bilginiz ile yapmış olduğunuz bu sözleşme geçerli olsa da hak kaybına uğramanıza da neden olabilir. Böyle bir hak kaybı yaşamamak açısından mal ayrılığı hususunda uzman bir avukata başvurulmalı, korunmak istenen mallar ve haklar uzlaşılan doğrultuda avukat ile paylaşılmalı, avukatın talepleriniz doğrultusunda hazırlayacağı sözleşme imzalanarak noter onayı yapılmalıdır. Çünkü, eksik yapacağınız yahut gözden kaçırdığınız hususları içeren bir sözleşmede, mal paylaşımı durumu ortaya çıktığında sözleşmeyi düzeltme ya da eklemeler yapma imkanı söz konusu olmayacaktır. Bu yüzden kayıplara uğramamak ve ileride pişman olmamak için mal ayrılığı niyetindeyseniz evlilikten önce, eğer evlilikten sonra karar vermişseniz eşinizle anlaştıktan sonra evlilik birliği devam ederken bir avukata sözleşme hazırlatmak sizin yararınıza olacaktır.