İnşaata Başlanmadan Hangi Resmi Başvuralar Yapılır?

İnşaata Başlanmadan Hangi Resmi Başvuralar Yapılır?

İnşaat yapımı zor ve zahmetli bir süreçtir. Sadece imar çalışmaları ile değil aynı zamanda bu imarı gerçekleştirmek için alınması gereken belgeler ve yasal izinler nedeniyle de bina ve inşaat yapımı zor ve zahmetli olmaktadır. Herhangi bir basit ve tek katlı müstakil bir ev yapımı için bile devletin resmi kurumlarından alınması gereken evraklar ve izinler bulunmaktadır.

Mühendis ve müteahhit projesi ile yapılmaya başlanması gereken binaların sadece binaların kendisi ile ilgili olmayan ve yapılacağı arazinin sahip olması gereken özellikleri nedeniyle alınması gereken belgeler bulunmaktadır.

İnşaata Başlanmadan Hangi Resmi Başvuralar Yapılır?

İnşaata başlamadan önce hangi resmi başvurular yapılır? Bu soru bir inşaat yapımını gerçekleştirebilmek için her ne kadar önemli olsa da bu aşamaya gelmeden önce yapılması gereken işlemler bulunmaktadır. Bu işlemler binanın yapılacağı arazinin sahip olması gereken özellikleri oluşturmaktadır. Bu özelliklerin başında üzerine bina veya inşaat yapılmak istenen arazinin öncelikle imara açılmış arazi olmuş olması ve arsa olarak parsellerinin olmuş olması gerekmektedir.

İnşaata Başlanmadan Hangi Resmi Başvuralar Yapılır? Üzerine bina yapılacak olan arsanın bina yapımından önce yapılacak bina ile ilgili olarak plan ve projesinin sınırları içinde bulunduğu belediyenin ilgili birimine onaylatılması gerekmektedir.

Projenin onaylanmasından sonra bina çalışmalarının yapılması için herhangi bir engel kalmamaktadır. Ancak bina yapımı bittikten sonra bina ile ilgili alınması gereken belgeler tam olarak bitmiş olmamaktadır.

İnşaata Bitirdikten Sonra Hangi Evraklar Alınır?

İnşaat bittikten sonra bina ile ilgili alınması gereken evraklar da bulunmaktadır. Bu evraklar öncelikle binanın sigortası ile alınması gereken oturma iznidir. Oturma izninin alınmasından sonra bina için alınması gereken herhangi bir evrak kalmamaktadır.