Endüstri Devrimi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Endüstri Devrimi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Rönesans ve reform ile birlikte gelişen düşünceler ve dünyada yeni toprakların keşfiyle birlikte gelen sömürge hareketleri sonucu ortaya çıkmıştır. 18.yüzyılın İngiltere’nin en büyük sömürge devleti haline gelmesi, sanayi için gerekli kömür ve demir gibi gerekli alt yapı maddelerine sahip olması ve gerekli insan gücünü elinde bulundurması sanayinin gelişiminde büyük rol oynamıştır.

Köle olarak yeni keşfedilen ve sömürge altına alınana topraklardan gelen insanlar çalıştırılmış, buharlı makinelerin icadı ile sanayi gelişimi hız kazanmıştır. Buharlı makineler hem insan gücü hem de buhar gücüne dayalı sistemleri itibari ile üretim hızlanmış, İngiltere pazardaki payını katlamıştır. Bir ada ülkesi olan İngiltere’nin gelişmiş deniz araçları, üretilen mallarının teslimatında yer almış, ticaret yolları daha kısa sürede alındığı için sanayi devriminin yaygınlaşması daha da kolaylaşmıştır.Endüstri Devrimi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Buharlı makineler 18.yüzyıl içerisinde icat edilse de, geliştirilmesi ve hızlanması 19 yüzyıla kadar sürmüştür. Bu zaman aralığında sanayi Avrupa ve Amerika kıtalarında iyice yaygınlaşmış, insan yaşamını, kavramları ve hayata dair pek çok şeyi değiştirmiştir. Endüstri insan hayatına tam anlamıyla bir devrim yapmıştır. Köy yaşamında tarımla uğraşan yerli halk, sanayi alanında yerlerini almak üzere şehre akın etmiş, burjuva diye adlandırdığımız zengin tabaka, servetlerini sanayi alanından daha da hızlı bir şekilde büyütmüştür.

Bununla birlikte gelişen sanayi alanında işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Ancak işi sınıfı normal hak ve özgürlüklerin bazılarından yararlanmıyordu. Bunun sebebi ise; üretimin daha hızlı ve kesintisiz olması amacı idi.

Gelişimi

Her alanda olduğu gibi sanayide de gelişmeler muhakkak olacaktı. Buharlı makineler artık yetmiyor ve bu devri tüm dünyaya etki altında almışken insanoğlu, elektriğe hükmetmeyi ve bu elektrik gücünü sanayide kullanmayı öğrendi. Böylece ikinci sanayi devrimi yaşandı.

Bununla orantılı olarak üretim daha az maliyetli, daha az enerji harcanan, daha kaliteli üretim yapılan ve yeni iş olanaklarının çıkması bu devrimde ortaya çıkmıştır. Şu anda hali hazırda dördüncü sanayi devrimi yapılmak için dünya çapında çalışmalar hızla devam etmektedir.

One comment
  1. sanayi devriminden sonra endüstri devrimi de peş peşe geldiğini görüyorum bu sonuçla birlikte dünya nasıl şekil almış ve üretimin nasıl hızla ilerlediğini gözle görülür hale gelmiştir

Comments are closed.