Dekorasyonda İşçiliğin Önemi Nedir?

Dekorasyonda İşçiliğin Önemi Nedir?

DEKORASYON İŞÇİLİĞİ

Dekorasyon, yaşanılan mekanı aslına bağlı kalmak koşuluyla; işlevsel ve estetik bir şekilde yeniden tasarlama, düzenleme işidir. Bu iş için estetik asıl önemli konudur ve her düzenleme bu amaç güdülerek yapılmaktadır. Yine dekorasyon, mekanı salt güzel gösterme-süsleme işi değil; ona bir stil kazandırma; pratik-işlevsel-kolay kullanılır bir mekan haline getirme sanatıdır. Bu işi meslek edinenlere “dekoratör” denir. Elbette ki bu kişiler de belli bir eğitim ve tecrübe sürecinden geçmekte; dekorasyon işinde ustalaşmaktadırlar.

Dekorasyonda kullanılan ürünlerin kalitesi, estetik olması, mekana-renge-tarza uygun olması elbette önemlidir; ancak asıl önemli olan işçiliğin kalitesidir. İşçilik iyi olmadığDekorasyonda İşçiliğin Önemi Nedir? ında; diğer bir deyişle dekoratör tecrübeli, bilgi sahibi değilse; dekorasyon malzemesi çok iyi olsa da ziyan olmakta, estetikten uzak, bütünlüğe aykırı olabilmektedir.

Dekorasyon işçisi, perspektif bilgisi ve yeteneğine sahip, mekanda kompozisyon oluşturabilen, renk ve tarzın uyumunu bulabilen, yaratıcılığı yüksek kişilerden oluşmaktadır. Bu yetilere sahip olunmadan ya da tecrübe kazanmadan yapılan kalitesiz bir dekorasyon işçiliğinde; yaşam alanı çok fazla eşya ile doldurulmakta, estetikten uzaklaşılmakta, uyum ve renk bozukluğu, görüntü karışıklığı meydana gelmekte ve dekorasyon; mekanı anlamsızca süslemekten öteye geçememektedir. Bu nedenledir ki dekorasyon; ayrıntının, dikkatin, özenin, hayal gücünün önem kazandığı bir sanat işidir. İşçilik kaliteli olduğunda malzemenin yetersizliği, mekanın küçüklüğü-darlığı, yapının düzensizliği önemini yitirir.

İyi işçilik; dezavantajı avantaja dönüştürerek yeni kullanım alanları yaratır, mekana işlevsellik kazandırarak mekanı iyileştirir, düzene sokar; alanın pürüzleri gizlenmiş; hatta gösteriş kazanmış, ayrıcalıklı alanlara dönüşmüş olur. Bu yönüyle dekorasyon işçiliği sanata benzer; var olana hayal gücü, bilgi ve tecrübe ile yeniden hayat verir.

Günümüz koşullarında yaşam alanının kaliteli, dekoratif, huzurlu bir yer olması önem kazanmış; dekorasyon işçiliğinde de ustalığın, tecrübenin önemi doğru orantılı olarak artmıştır.