Anne Babanın Ayrı Olmasının Çocuğun Gelişimi Üzerindeki Etkileri ?

Anne Babanın Ayrı Olmasının Çocuğun Gelişimi Üzerindeki Etkileri ?

Anne Babanın Ayrı Olmasının Çocuğun Gelişimi Üzerindeki Etkileri ?

Günümüzde birçok çocuk boşanma sürecinden geçmektedir. Anne babanın ayrı olmasının çocuğun gelişimi üzerindeki etkileri bazen normal bazen sancılı olabiliyor. Fakat sancılı ayrılıklar çocukların gelişimine çoğu zaman sorunlar yaratmaktadır.

Aileler bu konuda büyük sorumluluğa sahiptirler ve bu süreci onlar için en sancısız hale getirmelidirler. Çünkü normal bir ailede olmadığını düşünen bir çocuk ilerideki hayatını etkileyecek bir psikolojiye bürünebilir. Tabi bu durum, kız ve erkek çocuk için bir takım farklılıklar gösterebiliyor. Bu durumu cinsiyetlere göre ayırıp incelemek gerekirse:

 Kız çocuklarına etkisi:

Kız çocuklar her zaman evine ve aileye daha bağlı olurlar. Ne yaşta olursa olsun her zaman erkek bireyden daha fazla duygularını dışa vururlar ve tepkileri daha belirgin olur. Babayı sadece bir baba olarak değil genel erkek portresi olarak görürler. Sonuç olarak, kız çocuklar eğer babasından gerekli ilgi ve alakayı görmezse, ilerideki hayatında karşı cinse düşmanlık gösterebilir ya da aksine erkek bireylere sırf bu ilgi için daha da bağlı hale gelebilirler. Bu durum onlarda güven problemleri yaratabilir ve hayatının çoğu alanını etkileyebilir.

 Erkek çocukla Anne Babanın Ayrı Olmasının Çocuğun Gelişimi Üzerindeki Etkileri ? rına etkisi:

Erkek çocuk için bu durum onun kişiliğinde değişiklikler yaratabiliyor. Çünkü, erkek çocuklar duygularını dışa çok fazla vurmasalar da çoğu negatif durum onların davranışlarına yansıyor ve gerekli müdahale yapılmazsa kalıcı hale gelebiliyor. Bu etkiler sonucunda ya çok umursamaz ya da çok takıntılı bir erkek birey meydana gelebiliyor. Anne ve baba arasındaki ilişki eğer çok gergin bir haldeyse erkek çocuk asabi bir birey haline gelebiliyor ve bu durum onun saldırgan bir birey olmasına neden olabiliyor.

Sonuç olarak; aileler boşanma sürecinde kendilerinden önce eğer ortada bir çocuk varsa onlara yönelik davranmalılar. Çünkü her yetişen insan toplum için bir kazanç olmalıdır.